Fortinet logo Tehokkaita ASIC pohjaisia verkon tietoturvalaitteita.

Stonesoft logo

Tietoturvalliset yritysverkot Stonesoft StoneGate tuotteilla.

Helppari Oy Avainlippu suomalaista palvelua

Palomuurit ja tietoturva

Tietoturvan kultainen sääntö on "pidä ratkaisut yksinkertaisina"; oikein suunnitellut, selkeät ja helposti hallittavat ympäristöt vähentävät oleellisesti virheiden mahdollisuuksia. Verkon tietoturva rakentuu usein palomuurin ympärille. Sen takia on olennaista että käytettävä tekniikka tekee ylläpidosta suoraviivaista ratkaisun koosta riippumatta - perusteet ovat samat pienissä ja suurissa verkoissa. Helppari Oy:n valikoimaan kuuluu edistykselliset Stonesoft StoneGate tietoturva tuotteet kuten palomuurit, VPN, IPS ja SSL VPN etäkäyttö.

Palomuurit yritysverkon suojana

Viimeisten vuosien aikana maailma on verkottunut enemmän kuin koskaan aiemmin. Palvelut ja tieto on helposti saatavilla, mutta yrityksen näkökulmasta myös liiketoiminnan uhkakuvat ovat siirtyneet verkkoon. Aineettoman omaisuuden suojaamiseen ei enää riitä ulko-oven lukko tai ympärivuorokautinen kameravalvonta, kun maantieteellisillä etäisyyksillä ei ole merkitystä tietoverkon kautta tapahtuvissa tietomurroissa.

Palomuurit ovat vakiinnuttaneet asemansa yritysverkkojen suojaamisessa jo viime vuosituhannella. Yleisimmin palomuuri sijaitsee julkisen verkon ja yrityksen sisäverkon rajalla, mutta aina se ei riitä. Monessa tapauksessa sisäverkko luokitellaan eri alueisiin, yksinkertaisimmillaan työasemat ja palvelimet sijoitetaan toisistaan erillisiin verkkoihin. Yleisin luokittelu on internet, eteisverkko eli demilitarisoitu alue (DMZ) ja sisäverkko. Eteisverkkoon (DMZ) verkkoon sijoitetaan yleensä palvelut, jotka tarvitsevat tietoa sisäverkosta, mutta joihin otetaan yhteyttä internetistä. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi yrityksen www-sivut ja postin välityspalvelimet.

Myös tekniikka ja sovellukset ovat viime vuosina kehittyneet harppauksin. ...

Kumppaniverkostot ja VPN

Tiedon vaihtaminen kumppaneiden kesken on olennainen osa monien yritysten ja yhteisöjen liiketoimintaa. Suomen laki ja sopimukset kuitenkin edellyttävät, että tieto on riittävästi ja huolellisesti suojattu myös verkossa, oli kyseessä sitten liikesalaisuuteen liittyvät asiat kuten tilaukset; pankki- ja maksukorttijärjestelmien liikenne (PCI) tai henkilötietoihin liittyvät asiat. Luottamuksellinen aineisto voidaan suojata julkiselta verkolta käyttäen hyväksi salakirjoitettuja VPN tunneleita, jotka muodostetaan usein VPN tekniikkaa tukevien palomuurien välille. Edistykselliset tuotteet mahdollistavat vikasietoiset VPN-yhteydet usean internet operaattorin liittymän kautta.

Helppari Oy tuo tietoturvan yritysten saataville

Me Helppari Oy:ssä tiedämme mitä nykyaikaiselta verkolta vaaditaan; kuten luotettavuutta, korkeaa käytettävyyttä ja turvallisuutta. Meillä on vuosien kokemus niin pienistä kuin suurista yritysverkoista, ja osaamme toteuttaa asiakkaan tarpeita vastaavat ratkaisut kustannustehokkaasti.

Teemme tiivistä yhteistyötä laitetoimittajien kanssa, jolloin meillä on jatkuvasti saatavilla tuorein tieto ja tuki. Tuorein tieto yhdistettynä laaja-alaiseen työkokemukseen antaa meille uskon ja tahdon toteuttaa tietoturvallisia ratkaisuja, joiden takana voimme ylpeinä seistä.

Helppari palomuuri- ja VPN ratkaisut

Onko yrityksesi liiketoiminta riippuvainen tietoverkon toiminnasta? Stonesoft StoneGate™ palomuuriratkaisulla yrityksellesi voidaan rakentaa vikasietoinen verkkoratkaisu, joka kattaa myös sivutoimipisteet. Tietoliikenteen ei tarvitse olla riippuvainen yhden internet operaattorin verkon toiminnasta.

Kysy lisätietoja tietoturvaratkaisuista Helppari Oy myynnistä.

Helppari Oy  •  Y-tunnus: 2259653-8  • Tel. +358 (0)9 4257 9610

Copyright © 2009-2014